3 min6 oktober 2022

Het cao in makkelijke taal: wat maakt de cao in de techniek zo aantrekkelijk?

Het cao in de techniek is aangepast. Hier leggen we in makkelijke taal uit wat het nieuwe cao inhoudt en wat 'm zo aantrekkelijk maakt! 

Waarom werd het cao aangepast ?

Door het stijgende personeelstekort was het nodig om technisch werk aantrekkelijker te maken. Dat begint bij de cao. Er is voor gevochten, maar het is gelukt: een cao waaruit respect en waardering voor jou als technische medewerker blijkt. Zo wordt de zoektocht naar meer technische medewerkers makkelijker voor werkgevers!

De hele technische sector is onmisbaar voor de verduurzaming en energietransitie van Nederland. Er zijn mensen met technische kennis nodig. Een betere cao maakt de sector aantrekkelijker voor jonge instromers. Lees hier meer over in onze blog waarin we meer vertellen over de invloed van duurzame energie

De nieuwste aanpassingen

Maar wat maakt het nieuwe cao aantrekkelijk? We geven je een samenvatting van de belangrijkste punten. 

Looptijd

Dit cao loopt van 1 oktober 2021 tot 1 april 2024. De looptijd van dit cao is 30 maanden. Daarna wordt dit cao verlengd of weer aangepast!

Loon

Per 1 juli stegen de lonen iedere keer met met € 42,50 per jaar.Sommige medewerkers kregen een vergoeding voor gemiste loonsverhoging sinds de vorige cao afliep. Dit was een vergoeding van €382,50.

  • In 2022 stegen de lonen met gemiddeld 4,15 %
  • De lonen stijgen de laatste tijd vaker. In de techniek steeg het loon afgelopen jaar met wel 7,4%. In andere cao’s stijgt het loon een jaar maar met 3,2%. 

Jeugdlonen

Tijdens deze cao-periode stijgen de jeugdlonen en lonen van BBL’ers met ongeveer 10%. Daarnaast komt er een werkgroep die zich inzet voor de afschaffing van de jeugdlonen. Voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen, vindt de werkgroep.

Regeling vervroegd uittreden (RVU)

De RVU, ook wel de ‘zware beroepenregeling’, wordt zo snel mogelijk ingevoerd. Werknemers met een zwaar beroep kunnen eerder met pensioen. Maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen ze met werken. Deze regeling is voor werknemers met een bruto maandloon tot €3.750. 

Generatiepact

Een generatiepact is voor jonge en oudere werknemers. Het zorgt ervoor dat oudere werknemers langer gezond doorwerken en jonge werknemers een vaste baan krijgen. Beide generaties hebben dus voordeel van dit generatiepact. De verschillende generaties sluiten als het ware een verbond. Er is ook nog een variant waarbij je voor 80% werkt, 90% van het loon krijgt én 100% pensioenopbouw. Deze variant staat voor onbepaalde tijd in het cao en is een recht. Deze regeling kan dus niet zomaar afgeschaft worden. 

Seniorendagen

Seniorendagen zijn extra verlofdagen voor oudere werknemers. Zo hebben ze wat extra vrije dagen om bij te komen van het zware werk. Dit zorgt ervoor dat ze langer aan het werk blijven. Het aantal seniorendagen is gelijk gebleven, maar anders verdeeld onder de leeftijden. Als je 54 bent, krijg je geen seniorendagen meer. Als je 56 of 57 jaar bent, krijg je er één dag bij!

Werktijden

Er is onderzoek gedaan naar onder andere gezonde roosters, meer zeggenschap over werktijden, de balans tussen werk en privé en oproepdiensten. 

Premie reparatie 3e jaar WW

De werknemerspremie reparatie 3e jaar WW (Werkloosheids Wet) kan t/m 2024 naar 0%. Dat komt door de lage werkloosheid in de technische sector. Eerst werd er 0,2% loon ingehouden door werkgevers, zodat er voldoende geld beschikbaar is voor mensen die in hun derde jaar WW zitten. Omdat er genoeg geld beschikbaar is om de WW uit te keren, hoeft dat niet meer ingehouden te worden. Tot eind 2024 hoef je niet de 0,2% premie te betalen. Dat zorgt er weer voor dat je meer nettoloon overhoudt. 

Overige afspraken

  • Afspraken uit de vorige cao over duurzame inzetbaarheid, loopbaancoaches, scholingsvouchers en re-integratie gelden ook in deze cao.
  • Werkgevers willen graag 5000 flexkrachten een vast contract bieden. 

Benieuwd wat je gaat verdienen als je in de techniek werkt? Wij hebben er een blog over geschreven. 

Technische mensen zijn hard nodig, helemaal bij de huidige ontwikkeling waarbij verduurzaming centraal staat. Het cao voor de techniek is dan ook verbeterd en aantrekkelijker geworden voor vooral jonge instromers. Wil je werken in de techniek? Dit zijn de openstaande vacatures. 

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Wat doet een detacheringsbureau in de installatietechniek?

4 min13 juni 2024

Wat doet een warmtepomp monteur? Lees het hier!

4 min30 mei 2024

Werken met internationale installateurs

4 min8 februari 2024