4 min3 april 2020

Kabinet neemt maatregelen voor zzp’ers – coronavirus 2

In onze vorige blog hebben wij je geïnformeerd over de maatregelen die het kabinet heeft genomen om zzp’ers te ondersteunen. Ook hebben wij tips gegeven over waar je terecht kunt voor informatie en hulp.

Op 27 maart heeft het kabinet aanvullende
informatie bekendgemaakt. Hierover willen wij je via deze update graag
informeren.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo)

In de vorige bijdrage hadden wij het nog over het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Inmiddels heeft de regeling een nieuwe én eigen naam gekregen, namelijk de Tozo. De Tozo is gebaseerd op de al bestaande Bbz, maar wordt sneller in behandeling genomen en verstrekt. De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot 1 juni. Zoals in de vorige bijdrage al aangegeven bestaat de regeling uit twee vormen van ondersteuning:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 • Er kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De tijdelijke Tozo regeling bestaat uit de volgende
onderdelen:

 • Inkomensondersteuning
  • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Er wordt dus niet gecontroleerd of je onderneming levensvatbaar is;
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden;
  • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Er wordt dus niet gekeken naar je financiële situatie of het inkomen van je partner;
  • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er eventueel met voorschotten worden gewerkt;
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie met een maximum van € 1.500,00 netto per maand;
  • Per huishouden kan maximaal 1 keer een uitkering worden toegekend.

 • Lening voor bedrijfskapitaal
  • Deze versnelde Tozo procedure geldt ook voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00 tegen 2% rente;
  • De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost;
  • Het bedrijfskapitaal mag niet worden gebruikt om bestaande leningen te herfinancieren;
  • Per huishouden kan maximaal 1 keer bedrijfskapitaal worden toegekend.

Je komt voor de Tozo aanvraag in aanmerking als je aan de volgende eisen voldoet:

 • Je komt financieel in de problemen als gevolg van de Corona-crisis. Het kabinet doet hierbij een moreel appel op ondernemers om zich alleen in deze situatie te melden!
 • Je bent als zelfstandige werkzaam en hebt de leeftijd tussen de 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Je bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld (dus ook als je uit een ander EU land komt);
 • Jouw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK);
 • Je bent vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met je onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen: je bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Indien je korter dan één jaar als zelfstandige actief bent, moet je aantonen dat je sinds de start gemiddeld 24 uur per week als zelfstandige hebt gewerkt.
 • Je vraagt de ondersteuning aan in de gemeente waar je woont en niet in de gemeente waar je onderneming is gevestigd;
 • Jouw inkomen daalt als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Voor de aanvraag komt een digitaal formulier beschikbaar. Dit formulier kan je vinden op de website van de gemeente waar jij woonachtig bent. Voor de aanvraag moet je onder andere de volgende gegevens aanleveren:

 • een kopie van je ID bewijs (rijbewijs voldoet niet)
 • bankafschriften en de bestaande beschikkingen
 • brieven en informatie over je huishoudenssamenstelling

De gemeente haalt zelf gegevens op uit het Handelsregister (uittreksel) van de KvK.

Voor meer informatie over de Tozo kan je terecht op de website van de Rijksoverheid (Rijkoverheid / Tozo) en/of de KvK (KvK / Corona).

Uitstel betaling belastingen / verlaging voorlopige aanslag

De informatie die wij in onze vorige bijdrage hebben verstrekt over de belastingmaatregelen is nog steeds actueel. Mocht je hier nog meer over willen weten dan verwijzen wij je naar site van de Belastingdienst: 

Qredits

In onze vorige bijdrage hebben wij vermeld dat ondernemers die een krediet hebben openstaan bij Qredits tijdelijk uitstel van aflossing kunnen aanvragen voor de duur van zes maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

Qredits hoopt op korte termijn ook aan 2.000 ondernemers een Overbruggingskrediet te kunnen verstrekken. Dit kunnen bestaande ondernemers van Qredits zijn, maar ook nieuwe klanten van Qredits die elders al een (bank)lening hebben. Neem voor meer informatie hierover contact op met Qredits.

Waar kun je als ZZP’er terecht voor vragen en hulp?

Natuurlijk is je contactpersoon van Covebo telefonisch en per e-mail bereikbaar. Voor meer informatie geven wij nogmaals een aantal sites waar veel informatie op te vinden is.

Hierbij willen wij ook nog een keer benadrukken dat wij samen de strijd aan gaan en hopen dat de betere tijden snel zullen volgen. Want ook dan staan wij graag voor je klaar!

Maatt

Zzp opdrachten

Vind een opdracht bij Maatt

Ook interessant!

Lees meer blogs uit deze categorie(ën).

Kabinet neemt maatregelen voor ZZP’ers – coronavirus

4 min24 maart 2020

Brief aan onze uitzendkrachten

2 min19 maart 2020

Solliciteren bij Maatt, kan dat nog door corona?

2 min19 maart 2020