Anonymný formulár na sťažnosti

Máte sťažnosť alebo návrh na zlepšenie našich služieb? Radi by sme od Vás počuli. Informovaním nás o Vašej sťažnosti môžeme prispôsobiť našu službu a čo najlepšie Vám pomôcť. Vyplnenie tohto formulára je úplne anonymné.

Nižšie uvedený formulár môžete použiť na podanie sťažnosti.

Anonymný formulár na sťažnosti"

Tu môžeš vyplniť svoju sťažnosť tu: