Privatumo nuostatos

MAATT gerbia ir atsako už visų kandidatų, laikinųjų, laisvai samdomų bei agentūros darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų, užsakovų kontaktinių asmenų, tiekėjų ir interneto svetainės lankytojų privatumą bei užtikrina jų asmens duomenų apsaugą. Mes esame įsipareigoję tinkamai rūpintis jūsų asmens duomenų apsauga pagal įmonėje galiojančias privatumo nuostatas bei tokiu būdu išlaikyti jūsų pasitikėjimą.

Do you prefer to read in English? We translated our privacy statement in English.

Šiose privatumo nuostatose paaiškinta, kokią jūsų asmeninę informaciją renkame ir saugome, kada ir kokiu tikslu tai darome. Susipažinę su privatumo nuostatomis suprasite, kam jūsų duomenys perduodami ir kas juos tvarko. Be to, rasite aiškų jūsų teisių ir pareigų aprašymą bei sužinosite, į ką kreiptis iškilus klausimams. Įdėmiai perskaitykite šias privatumo nuostatas.

Kas mes esame
„MAATT“ priklauso įmonių grupei „House of HR“. „Covebo Group“, kurią sudaro keletas Europoje veikiančių įmonių, kasdien sunkiai dirba, kad padėtų žmonėms susirasti darbą. Mes įdarbiname laikinus darbuotojus, tarpininkaujame ieškant darbo savarankiškai dirbantiems asmenims, vykdome darbuotojų paiešką ir atranką bei darome viską, kad užtikrintume aukščiausios kokybės paslaugas savo kandidatams, laikiniesiems darbuotojams, agentūros darbuotojams, savarankiškai dirbantiems asmenims ir užsakovams.

„Covebo Group“ ir su ja susijusios įmonės siūlo ir teikia pačias įvairiausias paslaugas (privatumo nuostatų pabaigoje pateiktas visų susijusių įmonių sąrašas). „Covebo Group“ yra įsikūrusi adresu Ambachtsstraat 13, 3861 RH Nijkerk (Nyderlandai) ir yra įregistruota Nyderlandų prekybos rūmuose numeriu 63558939.

Ką mes darome
Mes renkame ir tvarkome tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi mūsų kokybiškų paslaugų teikimui. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau kai kuriuos duomenis pagal sutartį ir (arba) teisės aktai mus įpareigoja rinkti ir tvarkyti privalomai. Surinktus duomenis naudojame mūsų teikiamų paslaugų kokybei gerinti bei užtikrinti, kad jos atitiktų jūsų pageidavimus ir lūkesčius, taip pat lūkesčius bei įsipareigojimus mūsų užsakovams, tiekėjams, kitiems tretiesiems asmenims.

Kokius jūsų duomenis renkame kandidatų, laikinųjų and darbuotojų
Mes pradedame rinkti jūsų asmens duomenis nuo paties pirmojo jūsų kontakto su mumis, pavyzdžiui, jūs apsilankote mūsų interneto svetainėje, užsiregistruojate kaip darbo ieškantis asmuo arba susisiekiate su kuriuo nors mūsų filialu, galiausiai, kuomet asmeniškai atvykstate į mūsų biurą. Be to,  mes galime jus surasti viešai prieinamose interneto svetainėse, kuriose jūs pats paskelbėte savo duomenis bei iš kurių galima daryti išvadą, kad jus galėtų dominti kuri nors iš mūsų teikiamų paslaugų.

Lankymasis interneto svetainėje

Jums užsukus į mūsų interneto svetainę, mes iš karto gauname tam tikrus jūsų duomenis. Mes gauname ir tvarkome informaciją apie jūsų IP adresą, vietovę, prisijungimą prie svetainės, taip pat apie tai, kokią informaciją peržiūrėjote. Tai padeda mums optimizuoti bei pagerinti interneto svetainės darbą, labiau pritaikyti ją jūsų lūkesčiams bei paprastinti naršymą pačioje svetainėje. Mes nerenkame jūsų asmens duomenų. Daugiau informacijos apie tai ieškokite slapukų tvarkos apraše.

Registracija
Užsiregistruoti Covebo galite keliais skirtingais būdais, pavyzdžiui, užsukus į mūsų internetinę svetainę arba atėjus į mūsų biurą, taip pat paskambinus telefonu į vieną iš mūsų biurų. Žemiau nurodytose interneto svetainėse galite užpildyti savo registracijos formą:

Informaciją apie laisvas darbo vietas skelbiame ne tik savo interneto svetainėje, bet ir kitose darbo pasiūlymų paieškų interneto svetainėse.. Jeigu kreipsitės į mus per tokį darbo paieškos tinklalapį, mes taip pat gausime jūsų duomenis.

Registruojantis mūsų įmonėje, jūsų bus paprašyta leidimo tvarkyti jūsų asmens duomenis. Kai tiesiogiai teikiate prašymą darbo vietai užimti, jūsų leidimas tvarkyti asmens duomenis nereikalingas, kadangi taikoma speciali kreipimosi dėl darbo vietos procedūra. Tokiu atveju duomenys tvarkomi laikantis nuostatos, kad sudarėme su jumis (prieš)sutartinį įsipareigojimą.

Registruojantis gaunami tokie duomenys:

 • vardas, pavardė ir adresas;
 • kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, elektroninis paštas ir telefonas;
 • gimimo data, vieta, amžius ir lytis;
 • darbo patirtis ir gyvenimo aprašymas (CV);
 • nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai;
 • išsilavinimas, praktika ir kursai;
 • vertinimo anketos, atliktų testų ir kitų vertinimų rezultatai;
 • informacija apie tai, ar esate atviras darbo pasiūlymams;
 • informacija apie tai, ar turite nuosavą transporto priemonę, vairuotojo pažymėjimą bei turimas kategorijas;
 • kita informacija, kuri gali būti naudinga sprendžiant apie jums tinkamiausias pareigas.

Duomenys naudojami šiems tikslams:

 • kad įvertintume ar esate tinkamas kandidatas į laisvą darbo vietą mūsų organizacijoje arba užsakovo įmonėje;
 • kad padėtume jums pasiūlyti savo kandidatūrą kuriam nors mūsų užsakovui arba įmonei, kuriai jūs galėtumėte būti naudingas ir (arba) tiktumėte dėl savo savybių ir galimybių;
 • Susisiekti ir (arba) bendrauti su jumis;
 • Užvesti elektroninę bylą;
 • Jei reikia, atlikti patikrinimą prieš įdarbinimą.
 • teikti jums skirtai ir galimai jus dominančiai informacijai apie mūsų paslaugas arba žmogiškuosius išteklius. Tai gali būti informaciniai biuleteniai, elektroniniai laiškai su informacija apie laisvas darbo vietas arba apie patį darbą. Tam mums reikalingas aiškus jūsų sutikimas, kurį pareikšti galite mūsų portale;

Įsiregistravus, duomenys saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus. Praėjus dvejiems metams, duomenys nuasmeninami, nebent iš naujo duotumėte leidimą juos tvarkyti arba toliau dirbtumėte mūsų įmonėje.

Darbas Covebo
Nuo tos akimirkos, kai įsidarbinate mūsų įmonėje, mes pradedame tvarkyti šiuos jūsų duomenis. Asmens duomenys tvarkomi darbo sutarties sudarymo sumetimais.

 • papildomi asmens duomenys, pavyzdžiui, pilietybė, gyventojo kodas (BSN), asmens dokumentas ir darbo leidimas (jeigu reikalingas);
 • informacija, reikalinga darbo užmokesčio administracijai;
 • mokėjimo duomenys;
 • kitą informaciją, susijusią, pavyzdžiui, su atostogų ir laikinojo nedarbingumo registracija;
 • kitus duomenis, svarbius personalo administracijai arba žmogiškųjų išteklių skyriui, pavyzdžiui, kokiu telefonu galima susisiekti skubiu atveju, šeiminė padėtis, šeimos sudėtis (reikalinga dėl pensijos);
 • kitus svarbius duomenis (pavyzdžiui, neteistumo pažyma arba sveikatos pažyma), kurie gali būti reikalingi einant tam tikras pareigas ir (arba) įsidarbinus konkrečioje įmonėje. Mes jus informuosime, jei mums prireiks iš jūsų šių duomenų.

Duomenys naudojami šiems tikslams:

 • mūsų įsipareigojimų vykdymas įgyvendinant su jumis sudarytą darbo sutartį;
 • tinkamai darbo užmokesčio administracijai tvarkyti, pavyzdžiui, jūsų algalapiams, darbo užmokesčio išmokėjimų vykdymui, taip pat mokesčių mokėjimui į Mokesčių tarnybą, įmokų pervedimui į pensijų fondus ir kt.;
 • palaikyti su jumis ryšį dėl jūsų darbo galimybių, užimtumo planavimo ir darbo siūlymo, kitų su darbu susijusių reikalų;
 • naudoti lizingo būdu įsigytus automobilius, kompensuoti išlaidas degalams arba mokėti kelionės išlaidų kompensacijas (jeigu dėl to susitarta), tvarkyti baudų už eismo taisyklių pažeidimus klausimus;
 • vykdyti vertinimus ir darbo pokalbius, tvarkyti jų rezultatus, naudoti ieškant tobulinimosi kursų ir mokymo galimybių;
 • įgyvendinti draudimo sutartis, pavyzdžiui, laikinojo nedarbingumo draudimo, profesinės atsakomybės draudimo ir nelaimingų atsitikimų draudimo sutartis;
 • teikti jums galimai naudingus pasiūlymus, pavyzdžiui, informaciją apie įmones, su kuriomis sudaryti kolektyviniai susitarimai, galintys būti naudingi ir jums;
 • vykdyti pasitenkinimo mūsų organizacija ir (arba) paslaugų teikimu tyrimus;
 • teikti jums pagalbą laikinojo nedarbingumo metu, įtraukti į reintegracijos programą ir kitus veiksmus;
 • pakvietimams į susitikimus, susirinkimus, pobūvius ir kitus renginius;

Asmenys, atvykę iš užsienio
Jeigu atvykote pas mus dirbti iš užsienio, mes galime jums pasiūlyti papildomų aukščiau nepaminėtų paslaugų. Tam mums taip pat reikalingi jūsų duomenys. Šiuo atveju mes tvarkome jūsų duomenis tam, kad:

 • galėtume suorganizuoti jūsų kelionę į Nyderlandus;
 • suteiktume jums tinkamą gyvenamąją vietą Nyderlanduose;
 • teiktume jums informaciją apie Nyderlandų kultūrą, su ja susijusius teisės aktus;
 • pasiūlytume jums draudimą ir jus apdraustume, taip pat iš jūsų darbo užmokesčio išskaičiuotume ir mokėtume privalomas draudimo įmokas, pavyzdžiui, sveikatos, civilinės atsakomybės ir nelaimingų atsitikimų draudimo įmokas;
 • suteiktume jums transporto priemonę kelionėms iš namų Nyderlanduose į darbą ir atgal.

Atleidimas iš mūsų įmonės
Atleidus jus iš darbo mūsų įmonėje, esame įstatymu įpareigoti dar 7 metus saugoti jūsų duomenis. Pasibaigus šiam terminui, duomenys nuasmeninami.

Kokius savarankiškai dirbančių asmenų duomenis renkame
Jums kaip savarankiškai dirbančiam asmeniui apsilankius kurioje nors mūsų interneto svetainėje, jūsų duomenys iš karto apdorojami. Daugiau informacijos apie tai rasite skyrelyje „Lankymasis interneto svetainėje“.

Registracija
Jeigu norite, kad tarpininkautume jums kaip savarankiškai dirbančiam asmeniui, galite registruotis mūsų interneto svetainėje. Taip pat galite skambinti telefonu arba užsukti į mūsų biurą.

Jums įsiregistravus ir davus leidimą, mes tvarkome tokius duomenis:

 • vardas, pavardė ir adresas;
 • kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, elektroninis paštas ir telefonas;
 • gimimo data, vieta, amžius ir lytis;
 • specializacijos sritis (-ys) ir orientacinis valandinis įkainis;
 • informacija apie tai, ar turite nuosavą transporto priemonę, vairuotojo pažymėjimą bei turimas kategorijas;
 • ar turite galiojantį VCA sertifikatą ir nuosavus įrankius.

Duomenys naudojami šiems tikslams:

 • įvertinti, ar mūsų užsakovai yra pateikę jums tinkamą užsakymą;
 • aktyviai tarpininkauti ieškant jums darbo pas mūsų užsakovus arba kitose įmonėse, kurioms galėtumėte sukurti pridėtinę vertę kaip savarankiškai dirbantis asmuo;
 • bendrauti su jumis dėl užimtumo, užsakymo perdavimo ir kitų susijusių klausimų.
 • teikti jums skirtai ir galimai jus dominančiai informacijai apie mūsų paslaugas arba žmogiškuosius išteklius. Tai gali būti informaciniai biuleteniai, elektroniniai laiškai su informacija apie laisvas darbo vietas arba apie patį darbą. Tam mums reikalingas aiškus jūsų sutikimas, kurį pareikšti galite mūsų portale;

Mūsų tarpininkavimas
Jeigu mums tarpininkaujant gaunate užsakymą iš kurio nors mūsų užsakovo, mes apdorojame toliau nurodytus duomenis. Šie duomenys tvarkomi (tarpininkavimo) sutarties sudarymo sumetimais:

 • papildomi asmens duomenys, pvz., pilietybė, tapatybės kortelės / paso numeris ir galiojimo data, A1 pažymėjimas (jei reikia);
 • verslo duomenys, pvz., registracija Prekybos rūmuose, PVM kodas, mokėjimo duomenys ir kita informacija, kuri gali būti svarbi įgyvendinant sutartį.

Duomenys naudojami šiems tikslams:

 • mūsų įsipareigojimų vykdymas įgyvendinant su jumis sudarytą užsakymo (tarpininkavimo) sutartį;
 • tinkamas administravimas, pvz., jūsų sąskaitų faktūrų apdorojimas ir apmokėjimas.

Tarpininkavimo atsisakymas
Jums atsisakius mūsų tarpininkavimo paslaugų, esame įstatymu įpareigoti dar 7 metus saugoti jūsų duomenis. Po to duomenys nuasmeninami.

Kokius klientų, tiekėjų ir kitų verslo partnerių duomenis tvarkome
Jeigu esate kontaktinis asmuo, atstovaujantis mūsų klientams, tiekėjams arba kitiems verslo partneriams, mes tvarkome šiuos jūsų duomenis:

 • vardas, pavardė (pavadinimas);
 • kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, elektroninis paštas ir (arba) telefonas (pageidautina komerciniai duomenys);
 • komerciniai duomenys, pavyzdžiui, Prekybos rūmų skyrius, kuriame įregistruota įmonė, PVM kodas, mokėjimo duomenys ir kita informacija, reikalinga norint sudaryti sutartį.

Duomenys naudojami šiems tikslams:

 • mūsų įsipareigojimų vykdymas įgyvendinant su jumis sudarytą sutartį;
 • jeigu ieškote kandidatų į laisvą darbo vietą, padėti pasirinkti tinkamiausius asmenis, kurie kiek galima labiau atitiktų jūsų lūkesčius, reikalavimus ir galimybes;
 • Tai gali būti naujienlaiškiai, elektroniniai laiškai su informacija pareigas arba darbą. Mums reikalingas jūsų leidimas tvarkyti šiuos duomenis.

Bendradarbiavimo pabaiga
Pasibaigus mūsų bendradarbiavimui, mes dar dvejus metus saugosime jūsų duomenis, kad užtikrintume sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir priežiūrą, nebent įstatyme būtų numatyta pareiga saugoti šiuos duomenis ilgesnį laiką.

Kam mes teikiame jūsų duomenis
Mes rūpestingai ir konfidencialiai tvarkome jūsų duomenis. Kad galėtume siūlyti jums savo paslaugas, tam tikri įmonės darbuotojai turi susipažinti su jūsų duomenimis. Užtikriname, kad susipažinti su jūsų duomenimis gali tik tie darbuotojai, kuriems tai būtina vykdant pavestas pareigas, ir tik tada, kai tai būtina norinti siūlyti jums mūsų paslaugas arba vykdyti sudarytą sutartį.

Jeigu teikiame jūsų duomenis tretiesiems asmenims, pasirūpiname, kad teikiama informacija būtų kiek galima minimalesnė arba kad būtų teikiami tik privalomi teisės aktuose nustatyti duomenys.

Jeigu ieškome jums darbo, pasidalinsime jūsų duomenimis su potencialiais užsakovais ir (arba) įmonėmis, kurioms, mūsų nuomone, galėtumėte tikti.

Jeigu dirbate mūsų organizacijoje arba mūsų užsakovams, sudarytos sutarties vykdymui ir darbo užmokesčio administravimui taikomos tam tikros teisės aktuose nustatytos prievolės. Tai reiškia, kad jūsų duomenis perduosime šioms organizacijoms arba valstybinėms institucijoms: Mokesčių tarnybai, pensijų fondui ir, mūsų programinės įrangos partneriai, jeigu reikia, asmenims, prašantiems taikyti apribojimus kreditoriaus naudai.

Jeigu tampate laikinai nedarbingas, apie situaciją informuojama Darbo tarnyba ir, jeigu reikia, Darbo tarnybos gydytojas. Kadangi pagal teisės aktus esame įpareigoti sekti darbuotojų laikinojo nedarbingumo laikotarpį ir teikti jam pagalbą, privalote perduoti su tuo susijusius duomenis. Prireikus (pavyzdžiui, jeigu nedarbingumo metu išeisite iš darbo) jūsų duomenys taip pat bus persiųsti Darbuotojų draudimo įgyvendinimo institutui (UWV).

Kad galėtume vykdyti savo, kaip organizacijos, įsipareigojimus ir stebėti bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, akredituotos audito institucijos ir auditoriai mūsų pavedimu reguliariai atlieka patikras. Šių patikrų sumetimais taip pat teikiami duomenys, tačiau tik siekiant užtikrinti mūsų paslaugų kokybę ir palaikyti aukštą verslo valdymo lygį.

Jeigu esate atvykęs iš užsienio ir mes jums teikiame papildomas paslaugas, mes taip pat turime perduoti jūsų duomenis tretiesiems asmenims. Visa tai daroma tik jums teikiamų paslaugų sumetimais ir tik tada, kai jūs išreiškiate aiškų sutikimą. Tokios paslaugos – tai gyvenamasis būstas, draudimai ir transporto priemonės.

Kadangi mes rūpinamės jūsų asmeniniu tobulėjimu, mes siūlome įvairius kursus ir (arba) mokymus, todėl taip pat perduodame jūsų duomenis mokymo institucijoms ir įmonėms, kurios mūsų vardu teikia paslaugas jūsų tobulinimosi ir mokymo srityje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi Nyderlanduose arba kitoje Europos Sąjungos (ES) šalyje. Stengiamės riboti duomenų perdavimą už ES ribų. Prireikus tai padaryti, duomenys perduodami tik toms šalims, kuriose galioja panašus duomenų apsaugos lygis, kaip ir ES.

Labai retai, tačiau gali nutikti taip, kad mes būsime priversti atskleisti jūsų duomenis kitiems asmenims. Pavyzdžiui, jeigu tai padaryti būtume įpareigoti teismo įsakymu arba vykdydami kitą imperatyvią teisės aktų nuostatą. Mes stengsimės jus apie tai laiku informuoti, nebent dėl teisinių priežasčių negalėtume to padaryti.

Papildoma informacija dėl „Effect“
Covebo organizacijai priklausianti įmonė „Effect“ yra darbo užmokesčio administravimą ir laikinojo įdarbinimo sutarčių valdymą perleidusi darbo užmokesčių Administravimo biuras. Kad būtų galima tvarkingai mokėti jums darbo užmokestį bei įdarbinti jus su įmone „Effect“ sutartį pasirašiusių užsakovų įmonėse, jūsų duomenys bus perduoti minėtai darbo užmokesčio Administravimo biuras. Jūs būsite iš anksto apie tai informuoti.

Apsauga ir konfidencialumas
Jūsų duomenys nebus naudojami jokiais kitais tikslais, nei nurodyti šiose privatumo nuostatose. Mes taikome saugumo priemones, įdiegtas tiek organizaciniu, tiek techniniu lygmeniu, kad išvengtume jūsų asmens duomenų sunaikinimo, praradimo, klastojimo, keitimo, neteisėto naudojimo arba perdavimo tretiesiems asmenims. Covebo neprisiima jokios atsakomybės už tai, kaip tretieji asmenys tvarko jūsų asmens duomenis. Jeigu mes perduodame jūsų duomenis tretiesiems asmenims, pasirūpiname, kad jie laikytųsi tų pačių taisyklių.

Jūsų teisės
Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytos ir tam tikros jūsų teisės.

Teisė susipažinti su duomenimis ir juos koreguoti
Jūs galite bet kada peržiūrėti savo duomenis ir juos pataisyti. Susipažinti su pagrindiniais savo duomenimis ir juos keisti galite portale.

Taisymas, šalinimas ir apribojimas
Jūs esate visiškai laisvas dalytis tuo, kuo norite. Žinoma, taip pat turite teisę neteikti tam tikrų duomenų arba prašyti mūsų, kad pataisytume, papildytume arba pašalintume jūsų duomenis. Jeigu kada nors panorėsite pašalinti savo duomenis, tai gali turėti pasekmių jums teikiamoms paslaugoms. Gali būti, kad kai kurių paslaugų nebegalėsime teikti. Be to, reikalauti pašalinti duomenis galima tik tuomet, kai pagal teisės aktus nesame įpareigoti juos saugoti. Tačiau mes galime apriboti savo darbuotojų ir trečiųjų asmenų prieigą prie jūsų duomenų.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu
Jūs galite bet kada pateikti prašymą, kad duomenys dėl rimtų ir teisėtų priežasčių nebūtų tvarkomi. Priklausomai nuo to, ar yra teisinis pagrindas tvarkyti duomenis, mes apsvarstysime jūsų prašymą ir, pagal galimybes, jį įvykdysime. Jeigu nepageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, šį prašymą įvykdysime nereikalaudami jo pagrįsti svariomis priežastimis.

Teisė perduoti duomenis
Jūs turite teisę reikalauti, kad mes struktūrizuota, prieinama ir automatizuotai nuskaitoma forma pateiktume tvarkomus jūsų duomenis ir (arba) perduotume juos kitam atsakingam asmeniui.

Teisė atšaukti sutikimą
Jūsų galite bet kada atšaukti visus veiksmus, kuriuos su jūsų sutikimu atlikome tvarkydami jūsų duomenis. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali turėti pasekmių mūsų teikiamoms paslaugoms. Jums panaikinus savo leidimą tvarkyti duomenis, turime teisę apdoroti jūsų leidimą prieš jo panaikinimą.

Skundai dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo
Jeigu nesutinkate su tuo, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, prašome susisiekti su mumis. Nepavykus susitarti, galite per šią nuorodą pateikti skundą valstybinei priežiūros institucijai, tai yra Asmens duomenų agentūrai: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Automatinis sprendimų priėmimas
Mes nepriimame sprendimų, grindžiamų automatizuotu duomenų tvarkymu, kuris gali turėti jums (reikšmingų) pasekmių. Automatiniai sprendimai – tai sprendimai, kuriuos be žmogaus (pvz., „Covebo“ darbuotojo) įsikišimo priima kompiuterių programos arba sistemos.

Privatumo deklaracijos pakeitimai
Pasiliekame teisę keisti savo privatumo deklaraciją. Mūsų interneto svetainėje pateikiama naujausia privatumo deklaracijos versija. Apie esminius privatumo deklaracijos pakeitimus aiškiai pranešime savo interneto svetainėje ir informuosime savo darbuotojus per portalą. Rekomenduojame nuolat apsilankyti mūsų interneto svetainėje ir reguliariai susipažinti su privatumo deklaracija, kad nepraleistumėte galimų jos pasikeitimų.

Kontaktiniai duomenys
Jei jums kiltų klausimų dėl privatumo nuostatų, turėtumėte pastabų ir (arba) nusiskundimų, taip pat jeigu norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, visuomet maloniai prašome kreiptis į mus. Taip pat visuomet galite kreiptis į jums paskirtą kontaktinį asmenį. Su mumis galite susisiekti ir elektroniniu paštu mailprivacy@covebo.nl arba paprastu paštu Ambachtsstraat 13, 3861RH Nijkerk (nurodykite, kad rašote dėl privatumo nuostatų).

„Covebo Group“

Grupei priklauso daug Nyderlandų ir užsienio įmonių.

Kontroliuojančioji bendrovė

 • „Covebo Group B.V.“
 • „Covebo Uitzendgroep B.V.“
 • „Eurojob International Holding B.V. “

Nyderlandų laikinojo įdarbinimo agentūros

 • „Covebo Productie en Logistiek B.V.“
 • „Covebo Techniek B.V.“
 • „Covebo Bouw B.V.“
 • „Covebo Zorg B.V.
 • „Effect Uitzendbureau B.V.“
 • „V-NOM Project- & Interimmanagement B.V.“
 • „Eurojob B.V.“
 • „Eurojob Arbeidsplaats Bemiddeling B.V.“

Darbuotojų paieška ir atranka

 • „FYGI B.V.“

Paieškos agentūros

 • „Covebo Work Office Sp. Z o.o.“ (PL)
 • „Covebo Poland Z o.o.“ (PL)
 • „Covebo Jobs Sp. Z o.o.“ (PL)
 • „PRAN Sp. Z o.o.“ (PL)
 • „Covebo Recruitment S.L.“ (SPA)
 • „Covebo Recrutare SRL“ (RO)
 • „Covebo Hungary Ltd.“ (HU)
 • „Eurojob Top Teams for Top Jobs Sp. z.o.o.“ (PL)

Pagalbinės paslaugos (apgyvendinimas ir pan.)

 • „EU Facility Services B.V.“
 • „Housing & Transport Facilities B.V.“

Ši privatumo deklaracija paskutinį kartą pakeista 15-01-2021.