Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v MAATT

MAATT Sp. z o.o. so sídlom v Opolu je spoločnosť patriaca do skupiny Covebo B.V. so sídlom v Holandsku. Covebo Work Office Sp. z o.o. a Covebo sú spoločne zodpovedné za spracovanie osobných údajov v rámci skupiny Covebo a všetkých jej dcérskych spoločností. Covebo je zodpovedný a rešpektuje súkromie všetkých svojich kandidátov, dočasných pracovníkov, mzdových pracovníkov, ekonomických migrantov, stálych zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb, firiem, dodávateľov aj návštevníkov webových stránok. Ubezpečujeme Vás, že s vašimi osobnými informáciami budeme zaobchádzať dôverne a budú zabezpečené v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, aby sa zachovala dôvera, ktorú do nás vložíte.

Do you prefer to read in English? We translated our privacy statement in English.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov by sme vám chceli vysvetliť, aké osobné údaje od vás zhromažďujeme a uchovávame, kedy ich zhromažďujeme a na aký účel. Vysvetľujeme tiež, komu prenášame vaše osobné údaje a kto ich spracúva. Okrem toho poskytujeme aj jasný opis vašich práv a povinností a tiež toho, čo môžete urobiť. Prečítajte si ich pozorne.

Kto sme?

MAATT Sp. z o.o. patrí do covebo group B.V., ktorá je holdingová spoločnosť s viacerými subjektmi v Európe, ktorá každý deň usilovne pracuje na tom, aby pomohla ľuďom nájsť si prácu. Posielame ľudí do práce, sprostredkuvávame, prijímame, vyberáme a snažíme sa našim kandidátom, dočasným pracovníkom, stálym zamestnancom, samostatne zárobkovo činným osobám a klientom poskytnúť najlepšie služby, ktoré ponúkame každý deň.

Naša rozmanitosť služieb je ponúkaná a implementovaná spoločnosťou Covebo Group a všetkými jej pridruženými spoločnosťami, vrátane Covebo Work Office Sp. z o.o. (na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov nájdete prehľad prepojených spoločností). Covebo Group má sídlo v Nijkerku na Ambachtsstraat 13, 3861 RH v Holandsku a je registrovaná v Holandskej obchodnej komore pod číslom 63558939. Covebo Work Office Sp. z o.o., má sídlo v Opolu, Rynek 24/25, 45-015 v Poľsku.

Čo robíme?

Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie našich služieb v súlade s platnými právnymi predpismi, úlohami a povinnosťami stanovenými v zmluve. Môžete ich poskytnúť dobrovoľne, ale v prípade niektorých údajov máme zákonnú povinnosť ich zhromažďovať a spracúvať.. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie našich služieb a na zabezpečenie toho, aby naše służby  spĺňali vaše priania a očakávania, ako aj očakávania alebo povinností, ktoré máme s našimi zákazníkmi, dodávateľmi alebo inými tretími stranami.

Aké údaje od vás zhromažďujeme?

Keď k nám prídete, zhromažďujeme od vás údaje takmer okamžite. Môže to byť spôsobené vašou návštevou našej webovej stránky, registráciou, kontaktom s jednou z našich pobočiek alebo dokonca osobnou návštevou našej pobočky. Je tiež možné, že vás nájdeme na verejných webových stránkach, na ktorých ste zverejnili svoje údaje, čo môže naznačovať, že máte záujem o niektorú z našich služieb.

Návštevy webových stránok

Keď navštívite niektorú z našich webových stránok, okamžite spracujeme vaše údaje. Spracovávame vašu IP adresu, polohu a zaznamenávame vašu návštevu webových stránok ako aj trasu, ktorú sledujete. Robíme to pre optimalizáciu a zlepšenie našej webovej stránky a jej používania. Vďaka tomu môže tento web lepšie splniť vaše očakávania a jeho prevádzka je zjednodušená. Nespracovávame žiadne osobné údaje. Viac informácií nájdete v pravidlách používania cookies.

Registrácia

Môžete sa u nás zaregistrovať rôznymi spôsobmi. Buď prostredníctvom jednej z našich webových stránok, telefonicky alebo v našej kancelárii. Môžete sa zaregistrovať na nasledujúcich priamych webových stránkach:

Okrem vlastných webových stránok umiestňujeme pracovné ponuky aj na pracovných portáloch. Ak odpoviete na jedno z našich voľných pracovných miest, tiež budeme spracuvávať vaše údaje.

Počas registrácie spracovávame nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko, adresa, miesto pobytu;
 • kontaktné informácie, ako napríklad e-mailová adresa a telefónne číslo;
 • pracovné skúsenosti a životopis (CV);
 • údaje o prístupe;

Ak ste sa ako kandidát zakvalifikoval na prácu v Holandsku, tak s vašim súhlasom spracujeme aj nasledujúce údaje:

 • údaje o narodení, veku a pohlavia;
 • fotografie a/alebo videá;
 • školenia, stáže a kurzy;
 • hodnotiace formuláre a výsledky akýchkoľvek testov alebo zadaní;
 • informácie o mobilite, napríklad prístup k vlastnému dopravnému prostriedku,  vodičský preukaz;
 • ďalšie údaje s pridanou hodnotou na posúdenie, na ktorú pozíciu alebo pre ktorú firmu ste najvhodnejší kandidát.

Práca v Holandsku

Od okamihu, keď sa rozhodnete prísť pracovať do Holandska, začneme vytvárať vašu dokumentáciu pre potreby personálnej a mzdovej agendy. Od toho momentu sa budú spracovávať aj nasledujúce údaje:

 • ďalšie osobné údaje, ako je štátna príslušnosť, číslo BSN, číslo občianskeho preukazu a v prípade potreby pracovné povolenie;
 • mzdové údaje;
 • platobné údaje;
 • informácie, ako napríklad registrácie dovoleniek a absencií;
 • ďalšie informácie týkajúce sa personálneho riadenia alebo ľudských zdrojov, napríklad čísla tiesňového volania, rodinný stav, rodinná situácia v súvislosti s dôchodkom;
 • ak je to potrebné pre pozíciu a/alebo firmu, pre ktorú plánujete pracovať, môžu sa spracúvať aj špeciálne osobné údaje, ako napríklad osvedčenie o bezúhonnosti alebo lekárske vyšetrenie. V takom prípade vás o tom budeme informovať.

Zákazníci, firmy alebo iné obchodné vzťahy

Ak ste našou kontaktnou osobou pre zákazníkov, firmy alebo iné obchodné vzťahy, spracúvame o vás nasledujúce informácie:

 • meno a priezvisko ;
 • kontaktné údaje, ako napríklad e-mail a/alebo telefónne číslo (najlepšie obchodné údaje);
 • údaje o obchodnej činnosti, ako napríklad registrácia v obchodnej komore, DIČ, údaje o platbách a ďalšie údaje týkajúce sa plnenia zmluvy.

To je to, čo robíme s vašimi údajmi

Vaše údaje používame na to, aby sme vám mohli ponúknuť naše služby zamestnanosti a HR. Patria sem nábor a výber, sprostredkovanie, dočasné zamestnanie, mzdy, mzdová administratíva, personálne záležitosti, ako aj koučing a osobný rozvoj.