Wat is EU recruitment in de installatietechniek?

EU Recruitment voor een uitzendbureau in de installatietechniek verwijst naar het proces van het aantrekken, selecteren en inzetten van gekwalificeerde technische professionals uit Europese Unie (EU)-landen. Dit kan worden gezien als een strategie om het personeelsbestand aan te vullen met getalenteerde vakmensen uit verschillende Europese landen om te voorzien in de specifieke behoeften van de Nederlandse installatietechniekmarkt.

Het werven van EU-personeel in de installatietechniek omvat verschillende stappen:

 1. Identificatie van behoeften:
  Het uitzendbureau identificeert de specifieke behoeften van hun opdrachtgevers in de installatietechniek. Dit kan variëren van vacatures voor loodgieters en elektriciens tot specialistische functies zoals HVAC-technici.
 2. Internationale werving:
  Het uitzendbureau maakt gebruik van internationale wervingskanalen en platforms om de vacatures openbaar te maken voor professionals in andere EU-landen. Dit kan online jobboards, gespecialiseerde technische platforms en samenwerkingen met Europese arbeidsbemiddelingsinstanties omvatten.
 3. Selectieprocedure:
  Het uitzendbureau voert een grondige selectieprocedure uit om gekwalificeerde kandidaten te identificeren. Dit kan inclusief technische beoordelingen, competentietests en interviews zijn om ervoor te zorgen dat de kandidaten voldoen aan de technische eisen van de installatietechniek.
 4. Erkenning van kwalificaties:
  Aangezien kandidaten uit verschillende EU-landen komen, kan het uitzendbureau aandacht besteden aan het proces van erkenning van buitenlandse kwalificaties en certificeringen om te verifiëren dat de professionals de benodigde vaardigheden bezitten
 5. Logistieke ondersteuning:
  Het uitzendbureau kan ondersteuning bieden bij praktische zaken zoals huisvesting, taaltraining en integratie in de Nederlandse werkomgeving. Dit draagt bij aan een soepele overgang voor de EU-professionals.
 6. Inzet bij opdrachtgevers:
  Na succesvolle selectie en voorbereiding worden de EU-professionals ingezet bij de opdrachtgevers in de Nederlandse installatietechniek. Het uitzendbureau kan ook aanwezig zijn bij de opstart om ervoor te zorgen dat de professionals goed geïntegreerd worden.

Door gebruik te maken van EU Recruitment via een uitzendbureau is er toegang tot een breder scala aan talent en expertise, waardoor de flexibiliteit van het personeelsbestand wordt vergroot en tegelijkertijd wordt voldaan aan de specifieke behoeften van de Nederlandse installatietechnieksector.

Hoe is EU recruitment in de installatietechniek ontstaan?

Het werven van EU-personeel voor de Nederlandse installatietechniek is voornamelijk ontstaan uit de noodzaak om te voorzien in de vraag naar gespecialiseerde vaardigheden in de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit fenomeen is gegroeid tegen de achtergrond van verschillende factoren:

 • Tekort aan lokale arbeidskrachten:
  In sommige gevallen kan er een tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten in Nederland zijn, vooral als gevolg van een groeiende vraag naar installatietechnische diensten. Dit kan het gevolg zijn van economische groei, grootschalige bouwprojecten of toenemende aandacht voor duurzame technologieën.
 • Internationale samenwerking en mobiliteit binnen de EU:
  De Europese Unie bevordert de mobiliteit van werknemers tussen lidstaten als onderdeel van haar streven naar een gemeenschappelijke Europese arbeidsmarkt. Werknemers binnen de EU hebben het recht om in een andere lidstaat te werken, en werkgevers in Nederland kunnen profiteren van deze mobiliteit om gekwalificeerd personeel aan te trekken.
 • Harmonisatie van kwalificatieniveaus:
  Hoewel er nog variaties zijn in kwalificatiesystemen tussen EU-lidstaten, zijn er inspanningen geweest om de erkenning van beroepskwalificaties te vergemakkelijken. Dit vergemakkelijkt de overgang van gekwalificeerde professionals naar de Nederlandse arbeidsmarkt.
 • Digitalisering en globalisering:
  Technologische vooruitgang en globalisering hebben de wereldwijde arbeidsmarkt dichter bij elkaar gebracht. Nederlandse bedrijven in de installatiesector kunnen nu gemakkelijker internationaal werven dankzij digitale platforms en online wervingsmogelijkheden.
 • Diversiteit en innovatie:
  Het aantrekken van internationaal talent brengt diversiteit in denkwijzen en ervaringen met zich mee, wat gunstig kan zijn voor innovatie en het aanpakken van complexe vraagstukken binnen de installatietechniek.

Verder is het in de loop der tijd eenvoudiger geworden voor mensen uit andere landen om in Nederland te werken. Naast het werken in Nederland is de werkgever ook verantwoordelijk voor het huisvesten van de Europese vakkracht. Door de jaren heen is de wet- en regelgeving aangescherpt om onder meer huisvesting en arbeidsomstandigheden strikter te reguleren, met als doel de Europese vakkrachten een aangenaam verblijf in Nederland te bieden tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Hoe werkt EU recruitment in de installatietechniek?

Het werven van technisch personeel, zoals loodgieters, elektriciens en medewerkers technische dienst, binnen de Europese Unie (EU) vereist een gestructureerde aanpak om ervoor te zorgen dat het wervingsproces soepel verloopt en dat de gekozen kandidaten goed passen bij de specifieke behoeften van het bedrijf. Hier is een overzicht van hoe dit proces doorgaans werkt:

 1. Identificatie van vacatures en competenties:
  Definieer de specifieke functies en competenties die het bedrijf nodig heeft, zoals vaardigheden in loodgieterswerk, elektrische installaties of algemene technische dienstverlening.
 2. Publicatie van vacatures:
  Publiceer de vacatures op relevante platforms en websites, waaronder internationale jobboards, brancheorganisaties en mogelijk gespecialiseerde technische wervingskanalen binnen de EU.
 3. Aanpassing van wervingsmateriaal:
  Pas wervingsmateriaal aan om aantrekkelijk te zijn voor internationale kandidaten. Inclusief informatie over het bedrijf, de werkcultuur en eventuele extra voordelen, zoals bijscholing of taalondersteuning.
 4. Samenwerking met arbeidsbemiddelingsdiensten:
  Werk samen met Europese arbeidsbemiddelingsdiensten en gebruik hun expertise om geschikte kandidaten te vinden. Deze diensten kunnen helpen bij het matchen van vaardigheden en het stroomlijnen van het wervingsproces.
 5. Vaststellen van taalvereisten:
  Bepaal de vereiste talen voor effectieve communicatie op de werkplek. Voor technische functies is het essentieel dat werknemers de relevante technische termen begrijpen en kunnen communiceren.
 6. Faciliteren van sollicitatieproces:
  Vereenvoudig het sollicitatieproces en maak gebruik van digitale middelen om het voor kandidaten gemakkelijker te maken om te solliciteren, vooral gezien de internationale context.
 7. Technische evaluaties:
  Voer technische evaluaties uit als onderdeel van het sollicitatieproces. Dit kan bestaan uit praktische tests, beoordeling van vorige projecten en mogelijk interviews om de technische bekwaamheid van kandidaten te beoordelen.
 8. Controleren van kwalificaties:
  Faciliteer de erkenning van buitenlandse kwalificaties en certificeringen. Dit kan nodig zijn om te verifiëren dat kandidaten de juiste technische achtergrond hebben.
 9. Arbeidsvoorwaarden en integratie:
  Bespreek en verstrek informatie over arbeidsvoorwaarden, inclusief salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en eventuele ondersteuning bij integratie, zoals huisvesting en taaltraining.
 10. Verlenen van huisvesting en gereedschap:
  Als personeel uit een Europees land wordt geworven, moet er een plek zijn waar de Europese vakkracht kan wonen. Daarnaast moet hij beschikken over het juiste gereedschap om te beginnen op zijn eerste project.
 11. Aanbieding en aanstelling:
  Nadat geschikte kandidaten zijn geïdentificeerd, worden aanbiedingen gedaan en formele aanstellingen volgen na acceptatie.

Het succes van dit proces vereist een zorgvuldige afstemming op de specifieke behoeften van de Nederlandse markt, evenals een aandachtige benadering van culturele en taalkundige verschillen binnen de EU. Het doel is om een inclusief en efficiënt wervingsproces te creëren dat bedrijven in staat stelt hoogwaardig technisch personeel uit verschillende Europese landen aan te trekken.

Hoe wordt een internationale vakkracht getest?

Werkzaam zijn als installatiemonteur in landen als Hongarije, Spanje of Roemenië verschilt van de Nederlandse markt. Om ervoor te zorgen dat de overgang naar de Nederlandse arbeidsmarkt soepel verloopt, onderwerpen we bij MAATT al onze EU-vakkrachten aan uitgebreide tests in ons Test- & Trainingscentrum. Op deze manier hebben we altijd een duidelijk beeld van hun vaardigheden en kunnen we met vertrouwen bepalen of ze geschikt zijn voor plaatsing bij onze opdrachtgevers. Naast het testen van EU-monteurs biedt het Test- & Trainingscentrum ook mogelijkheden om de kennis van Nederlandse monteurs te testen of bij te scholen. Bij een succesvolle match tussen de opdrachtgever en de vakkracht kan de vakkracht direct aan de slag.

Onze tests en trainingen richten zich op verschillende aspecten:

 1. Persoonlijkheid:
  We testen persoonlijke competenties voordat onze EU-monteur aan de slag gaat bij een van onze opdrachtgevers. Dit omvat het beoordelen van de Engelse taalvaardigheid, de samenwerkings- en communicatievaardigheden, evenals het valideren van de competenties die zijn vermeld op het cv en hoe deze aansluiten bij de wensen van de klant.
 2. Vaardigheden:
  In ons Test- en Trainingscentrum voeren we tests uit op diverse technische werkzaamheden. Daarnaast kunnen we, naast de standaardtaken, ook specifieke klantgerichte vaardigheden testen. Hierdoor kunnen we onze werknemers ook opleiden tot specialisten, zoals zonnepanelen monteurs.
 3. Gebruik PBM’s:
  Testen op Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) omvat de evaluatie van het juiste gebruik en de selectie van beschermingsmiddelen op de werkplek. Dit omvat het controleren van de juiste pasvorm, inspectie op schade, training van werknemers, en regelmatige herbeoordeling om een veilige werkomgeving te waarborgen en het risico op letsel te verminderen.

Voor elke vakkracht die we hebben getest en getraind, stellen we een competentierapport op. Dit rapport bevat alle relevante informatie over de vaardigheden van de monteur en wordt samen met eventuele certificaten en het cv naar de klant gestuurd.

Wat doet MAATT voor de internationale vakkracht?

Bij MAATT verzorgen we volledige reis naar Nederland. Bij aankomst zorgen wij er samen voor dat de vakkracht een woning wordt verleent met hierin een kamer voor zichzelf, hierbij voldoen wij aan de normen van SNF. Naast huisvesting regelt MAATT ook het vervoer, zodat de vakkracht naar zijn project kan zonder beperking. Eenmaal op de het project heeft hij natuurlijk ook gereedschap nodig. MAATT regelt hoogwaardig gereedschap van onder andere Hilti. Ook krijgt de EU kracht werkkleding van MAATT inclusief bijbehorende BPM’s, zodat hij veilig volgens de richtlijnen kan werken.

SNF-certificaat

Het SNF-certificaat is een keurmerk voor uitzendondernemingen die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten. Het certificaat bevestigt dat de huisvestingslocaties van de gecertificeerde uitzendondernemingen jaarlijks worden gecontroleerd en voldoen aan specifieke normen. Belangrijk is dat als de huisvesting niet aan deze normen voldoet, de aanbieder uit het SNF-register wordt verwijderd. Dit benadrukt de toewijding aan kwaliteit en zorgt voor vertrouwen en transparantie voor arbeidsmigranten en andere belanghebbenden. Het SNF-certificaat fungeert als een waarborg, waarbij regelmatige controles en consequenties bij niet-naleving bijdragen aan de handhaving van geschikte en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten.

Werken met verschillende culturen in de installatietechniek?

Bij het werven van technisch personeel binnen de Europese Unie kunnen werkgevers te maken krijgen met verschillende culturele verschillen. Hoewel de EU-lidstaten nauw met elkaar samenwerken, blijven er diverse culturele nuances bestaan. Hier zijn enkele aspecten waarmee rekening moet worden gehouden voor het samenstellen van een internationaal installatieteam:

 • Communicatiestijl:
  Communicatiestijlen kunnen variëren tussen landen. Sommige culturen kunnen direct en expliciet zijn in hun communicatie, terwijl andere meer indirect en impliciet communiceren. Het begrijpen van deze verschillen is cruciaal om misverstanden te voorkomen.
 • Arbeidsethos en werkgewoonten:
  De perceptie van werkethiek en werkgewoonten kan variëren. Sommige culturen hechten meer waarde aan strikte tijdschema’s en efficiëntie, terwijl andere meer nadruk leggen op flexibiliteit en informele samenwerking. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op de verwachtingen ten aanzien van werktijden en deadlines.
 • Hiërarchie en teamdynamiek:
  De mate van hiërarchie en de dynamiek binnen een team kunnen verschillen. In sommige culturen wordt meer nadruk gelegd op formele hiërarchie, terwijl andere culturen een meer egalitaire benadering van besluitvorming en samenwerking hebben.
 • Arbeidsrechten en voordelen:
  Verschillen in arbeidsrechten en sociale voordelen kunnen van invloed zijn op de verwachtingen van werknemers. Het is belangrijk om rekening te houden met nationale arbeidswetgeving en de mate van bescherming die werknemers genieten.
 • Relatie met autoriteit en leiderschap:
  De relatie met autoriteit en leiderschap kan variëren. Sommige culturen verwachten een meer directe communicatie met leiders, terwijl andere misschien meer inspraak en participatie waarderen.
 • Relatie met collega’s:
  De aard van de relaties tussen collega’s kan verschillen. In sommige culturen is het gebruikelijk om ook buiten werktijd sociale interacties te hebben, terwijl in andere culturen werk en privé meer strikt worden gescheiden.
 • Besluitvormingsproces:
  Het proces van besluitvorming kan variëren, waarbij sommige culturen de voorkeur geven aan consensus en anderen aan een meer top-down benadering. Het begrijpen van deze verschillen is belangrijk bij het nemen van beslissingen binnen een internationaal team.

Het is van essentieel belang voor werkgevers om zich bewust te zijn van deze culturele verschillen en een inclusieve bedrijfscultuur te bevorderen. Training en bewustwording over interculturele communicatie kunnen helpen bij het overbruggen van deze verschillen en het creëren van een werkomgeving waarin diverse teams effectief kunnen samenwerken. Door open te staan voor verschillende culturen, kunnen werkgevers niet alleen gekwalificeerde professionals aantrekken, maar ook een stimulerende en inclusieve werkomgeving bevorderen.